KARP - LINIE CZYSTE I UŻYTKOWE


   Linie czyste karpia, które są w dyspozycji Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze, wykorzystywane są do krzyżowania między sobą. Krzyżowanie tych linii daje dodatnie wyniki u potomstwa F-1, w pełni heterozygostycznego, które swą żywotnością i produkcyjnością przewyższa niejednorodnie rodziców. Jest to oczekiwany przez hodowców efekt heterozji.

    W wyniku prowadzonych prac hodowlanych RZD Zator posiada aktualnie 7 linii czystych.


Linie czyste karpia

Linia karpia węgierskiego
Linia karpia zatorskiego
Kliknij - powiększenie
Linia karpia jugosłowiańskiego
Linia karpia starzawskiego
Linia karpia japońskiego KOI
Linia karpia gołyskiego
Linia karpia izraelskiego DOR-70


  W efekcie zastosowania różnych wariantów krzyżowań w obrębie linii czystych wyprowadzono 10 linii użytkowych (hybrydów) sprawdzonych pod względem efektu heterozji.

Jednocześnie informujemy, że przy zakupie tarlaków i selektów w/w linii w RZD w Zatorze, kupujący może ubiegać się o dotację z Ministerstwa Rolnictwa. Dz.U. ......

 


[Główna]
[RZD Zator]
[Karp]
[Oferta]
[Łowisko]
[Historia karpia]
[FAQ]
 © 2000-2010 RZD Zator.   Wszelkie prawa zastrzeżone.