Rybacki Zakład Doświadczalny Instytutu Rybactwa Śródlądowego gospodaruje na łącznej powierzchni 1456 ha, z czego 1186 ha stanowią stawy. Zakład prowadzi działalność doświadczalną i produkcyjną (ryby towarowe i materiał zarybieniowy). W działalności naukowo-badawczej RZD specjalizuje się w pracach nad doskonaleniem populacji karpia. Zakład zaopatruje krajowe gospodarstwa stawowe w wyselekcjonowane reproduktory karpia.
Prowadzony program prac hodowalnych obejmuje
  • prowadzenie selekcji twórczej (hodowla nowych linii)
  • ocenę przydatności linii do krzyżowania w celu określenia efektu heterozji potomstwa
  • hodowlę zachowawczą (reprodukcja poszczególnych linii
  • zaopatrzenie producentów w selekty i tarlaki tych linii karpia, które dają w efekcie krzyżowania potomstwo o wysokich cechach produkcyjnych.

Obok karpia głównego gatunku hodowlanego, RZD Zator prowadzi sprzedaż innych gatunków ryb: takich jak lin, jaź, tołpyga, amur, karaś pospolity i złocisty, oraz ryb drapieżnych: szczupak, sum i okoń.

 

 


 

 

 

Nasz adres:

Rybacki Zakład Doświadczalny Instytutu Rybactwa Śródlądowego

32-640 Zator 

Plac Kościuszki 5

tel. +48 33 8412128;    tel./fax +48 33 8410585

e-mail: fishrzd@man.pl

http://bielsko.man.pl/fishrzd

Aktualizacja:2014-07-16


Główna
RZD Zator
Karp
Oferta
Łowisko
Historia karpia
FAQ

© 2000-2014 RZD Zator.   Wszelkie prawa zastrzeżone.